Acasă Blog

Bunavestire – semnificații teologice și folclorice

1
Icoana Buneivestiri este un prilej de meditaţie profundă cu privire la modul în care Dumnezeu Îşi duce planurile la îndeplinire.
Icoana Buneivestiri este un prilej de meditaţie profundă cu privire la modul în care Dumnezeu Îşi duce planurile la îndeplinire.

Instituită între secolele IV-V[1], sărbătoarea Buneivestiri ne aduce aminte de unul dintre momentele de cotitură din istoria lumii – întruparea lui Dumnezeu Fiul.

Acest eveniment a fost pregătit îndelung de Dumnezeu și el a avut loc numai la „plinirea vremii”, când toate condițiile erau îndeplinite.

Însă, cu toate acestea, totul a depins de acceptul unei personalități cu totul și cu totul speciale – Fecioara Maria.

În cinstea ei, Biserica a instituit sărbătoarea Buneivestiri pe care o serbează în fiecare an la 25 martie.

Contextul istoric

Pentru cititorul Sfintei Scripturi, timpul dintre crearea lumii și venirea lui Hristos pe pământ este o perioadă întunecată, presărată cu multe suferințe.

Prin urmare, el nu are cum să nu se întrebe de ce a durat atât de mult până la izbăvirea lumii? De ce acest act mântuitor a avut loc tocmai acum?

Răspunsul este simplu: pentru că, acum, omenirea era pregătită! În primul rând, trebuie să avem în vedere starea de păcătoșenie a neamului omenesc.

Era vorba de o decadență morală care îi făcea pe oameni dornici să trăiască altfel.

Ei ajunseseră la starea în care își doreau să se schimbe ceva, orice, pentru că nu mai doreau ca lucrurile să continue în modul în care se desfășurau atunci.

În plus, cultura elenestică care era un rezultat al campaniilor de cucerire ale lui Alexandru Macedon (336-323 î.d.Hr.) și extinderea fără precedent a Imperiului Roman, erau premisele unei reușite a misiunii creștine.

În cadrul culturii elenistice, un loc de frunte l-a avut filozofia greacă, cea care a creat conceptele și noțiunile care vor fi folosite mai târziu de părinții Bisericii pentru a formula dogmele creștine.

Dacă și-ar fi creat proprii termeni, Biserica s-ar fi izolat şi exista riscul ca mesajul ei să nu fie înţeles de o lume care avea un mod de gândire diferit.

La fel, cuceririle făcute de romani au dat posibilitatea ca, pe teritoriile unde Roma își întinsese stăpânirea, să fie un climat de pace, cunoscut în istorie cu numele de pax romana (pacea romană).

Practic, triburi și chiar națiuni care, până atunci, se luptau între ele, acum nu mai aveau de ce să se războiască, pentru că soarta lor era hotărâtă de împăratul roman[2].

Într-un astfel de context, sfântul Pavel, care era cetățean roman, a putut să predice la atât de multe neamuri.

Pentru alte informații, click Răspândirea creștinismului

De asemenea, poporul ales era pregătit să își aducă contribuția sa esențială la mântuirea lumii.

Anii de rigoare morală la care fuseseră supuși evreii, profețiile pe care prorocii le presăraseră în conștiința lor de-a lungul veacurilor, toate acestea începeau să aducă roada așteptată.

Ea s-a concretizat în nașterea unei fecioare, o persoană extraordinară[3], care să fie îndeajuns de curată să-L poarte în pântece pe Răscumpărătorul lumii.

Pentru alte informații, click Nașterea Maicii Domnului – prinosul neamului omenesc

Arhanghelul Gavriil îi aduce Fecioarei Maria vestea cea bună

Singurul loc în Sfânta Scriptură unde găsim prezentarea Buneivestiri este cel din Evanghelia după Luca:

„Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.

Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei.

Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?

Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit.

Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?

Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință.

Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!

Și îngerul a plecat de la ea.”[4]

După cum se poate vedea, este vorba de o relatare foarte succintă, dar plină de semnificații. Haideți să analizăm câteva dintre ele!

Începem cu salutul arhanghelului Gavriil: „Bucură-te…” care era o formă de salut cu care era întâmpinat cineva cu un statut superior.

În aceste condiții, Fecioara Maria reacționează mirată: „Ce fel de rugăciune poate fi aceasta?”

De aici, deducem că Maica Domnului nu era străină de prezența îngerilor, cel puțin în timpul rugăciunii.

Însă ea, o ființă omenească, nu se aștepta la un respect atât de mare din partea unui înger atât de important.

Pentru alte informații, click Sfinții arhangheli Mihail și Gavriil și sfinții îngeri

Suntem îndreptățiți să credem că Maica Domnului era familiarizată cu prezența îngerilor, pentru că, în fața ei, arhanghelul Gavriil nu s-a mai prezentat cum o făcuse în fața arhiereului Zaharia, când îi dăduse vestea nașterii lui Ioan Botezătorul[5].

Acesta este încă un argument cu privire la curăția morală a Sfintei Fecioare, care a apărut pe lume ca rod al rugăciunii părinților ei, iar de la o vârstă foarte fragedă fusese dusă la templu.

Pentru alte informații, click Intrarea Maicii Domnului în biserică. Tradiții și credințe populare

Aici, ea s-a îndeletnicit cu rugăciunea și cu studiul Scripturilor.

În acest fel, ea fusese inițiată în tainele profețiilor mesianice și știa că, la timpul potrivit, Dumnezeu le va împlini.

Ca să-i răspundă la întrebare, îngerul îi spune că misiunea ei va fi să-L nască pe Fiul Celui Preaînalt care, în același timp, este și urmaș al lui David, pentru că logodnicul ei, Iosif, era din seminția lui David[6].

Deci, Fiul ei, Care Se va numi Iisus, va fi Dumnezeu și om în același timp, și va împărăți veșnic peste întreaga lume.

Prin urmare, Maria îl întreabă, oarecum, neîncrezătoare pe înger: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?”

La prima vedere, este doar o întrebare firească într-un astfel de context. Însă ea are implicații mult mai profunde!

Deși era logodită cu Iosif de ceva timp, Maria era încă fecioară. Mai mult, ea nu intenționa să aibă relații intime cu vreun bărbat.

Aceste detalii sunt foarte importante, întrucât Biserica Ortodoxă vorbește despre pururea fecioria Maicii Domnului înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere[7].

În continuare, îngerul o anunță pe Sfânta Fecioară că, la acest act al întrupării, vor participa toate cele trei Persoane ale Sfintei Treimi: Duhul Sfânt se va pogorî peste ea, puterea celui Prea Înalt, adică a Tatălui, o va umbri, iar Sfântul (Fiul) Se va naște din ea.

Mai mult, ca să își întărească spusele, arhanghelul o anunță că Elisabeta, ruda ei, este însărcinată și urmează să nască, deși este în vârstă.

Pentru că „la Dumnezeu, nimic nu este cu neputință”.

Pentru alte informații, click Nașterea sfântului Ioan Botezătorul. Sânzienele

Nu avem cum să trecem cu vederea un alt detaliu important.

Când Dumnezeu cinstește pe cineva într-un mod special, face acest lucru prin conferirea unei misiuni deosebite.

Este modul Lui de a spune că are încredere că acea persoană îndeplinește toate condițiile pentru a reuși.

În consecință, totul se reduce la voința liberă a persoanei respective de a accepta sau nu misiunea pe care Dumnezeu i-o pune în față.

Cu această idee în minte, să reanalizăm întregul episod al Buneivestiri.

O fecioară, care avea doar 15-16 ani și ai cărei părinți, cel mai probabil, nu trăiau, se logodește cu un bătrân care nu o privea ca pe o femeie, ca pe o soție.

Ea tocmai venise de la templu, unde își petrecuse cea mai mare parte a vieții, dedicându-se rugăciunii și studiului biblic într-o atmosferă de deplină cucernicie.

Viața ei era atât de curată, încât îngerii îi apăreau în timp ce se ruga și nici nu concepea să aibă vreodată relații intime cu vreun bărbat.

Pe scurt, ducea o viață liniștită, previzibilă în care nu prea erau necunoscute.

Când, deodată, tot universul ei este schimbat de arătarea unui arhanghel (deci nu a unui simplu înger) care o salută așa cum un inferior își salută superiorul.

În plus, acesta îi spune că ea, dintre toate femeile, a fost aleasă să-L aducă pe lume pe Răscumpărătorul lumii, care este nu doar om, ci și Dumnezeu adevărat. Cu alte cuvinte, din ea, avea să Se nască Dumnezeu.

Iar toate acestea se întâmplau ca urmare a faptului că Dumnezeu avea încredere deplină că ea este persoana cea mai potrivită pentru această misiune!

Prin urmare, nu se mai punea problema dacă ea poate să ducă această misiune la îndeplinire, ci dacă voia să facă acest lucru.

De aceea, Fecioara Maria devine cu adevărat Maica Domnului abia din momentul în care ea acceptă misiunea care îi este încredințată.

Așadar, tot planul divin, pregătit de-a lungul a mii de ani se reducea la acordul unei tinere din neamul lui Israel. Iar această adolescentă s-a ridicat la înălțimea așteptărilor[8]!

În acest sens, ea rostește: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!”

Este o dovadă clară a faptului că Dumnezeu nu forțează pe nimeni să-L accepte. El doar propune!

Așa se explică de ce Hristos, mai întâi, îi întreabă pe cei care nu-și exprimaseră dorința de a fi ajutați de El: „Vrei să te faci sănătos?[9]” și, abia după aceea, îi vindecă.

La fel și Biserica Ortodoxă, nu forțează pe nimeni să-i accepte învățăturile, ci doar le propune și ne lansează invitația de a le urma[10].

Bunavestire în tradiția populară

În tradiția populară, ca orice praznic bisericesc important, Bunavestire are câteva semnificații aparte.

Cei din vechime i-au atribuit acestei sărbători două simboluri: cucul și peștele.

Deși ar trebui să ne gândim că peștele este unul dintre cele mai vechi simboluri creștine, de data aceasta, el are înțelesuri diferite de cele din tradiția creștină.

În ceea ce privește consumul ritual (cel rânduit de Biserică), se considera că cei care vor mânca pește în ziua Buneivestiri vor fi sănătoși ca… peștele.

Însă adepții unei nutriții corecte nu ar trebui să fie prea mulțumiți, pentru că existau și persoane care nu aveau voie să consume, în timpul acestei sărbători, pește.

Femeile însărcinate erau primele cărora le era interzis acest lucru. Motivul? Ar fi născut copii „băloși” ca peștii.

La fel, copiii care nu apucaseră să vorbească, nu trebuiau să mănânce în această zi pește, pentru că… ar fi rămas muți ca peștii.

În mod cert, în mentalitatea populară, peștele a fost pus în legătură cu acest praznic, pentru că praznicul Buneivestiri cade, de cele mai multe ori, în timpul Postului Mare.

În aceste condiții, Biserica, pentru a sublinia importanța acestui eveniment în istoria mântuirii, a rânduit ca, în această zi, să se mănânce pește.

În consecință, Biserica nu are niciun fel de legătură cu aceste concepții despre pește, care sunt izvorâte numai din imaginația populară.

De aceea, din punct de vedere teologic, oricine poate consuma pește în această zi, fără niciun fel de teamă cu privire la eventuale urmări nedorite.

Cel de-al doilea simbol popular al zilei de 25 martie era cucul. Această pasăre era pusă în legătură cu, ce altceva, decât iubirea?

Cucul este una dintre cele mai controversate păsări, iar cântecul lui a inspirat multe poveşti de dragoste.

Numai că era vorba de o iubire interzisă, cucul fiind considerat o pasăre care inspira un comportament libertin, asociat chiar cu adulterul.

De aici, vine și expresia „boala cucului” care se referea la suferințele provocate de o iubire ascunsă, care nu putea fi împărtășită în public.

În ziua Buneivestiri, pentru a avea noroc, oamenii se pregăteau să asculte cântatul cucului fiind spălați, îmbrăcați în haine curate și cu bani în buzunare.

Dacă cineva ar fi auzit acest cântec fără să fi îndeplinit condițiile de mai sus, faptul ar fi fost considerat ca un semn rău pentru tot restul anului.

La fel, băieții sau fetele, care erau la vârsta căsătoriei, întrebau cucul cu privire la momentul în care vor face acest pas important din viață.

Dacă pasărea tăcea, era un semn de bun augur, însemnând că se vor căsători în curând.

Dacă ea cânta, cei interesați se apucau să numere de câte ori se auzea cântecul, fiecare glas al cucului însemnând câte un an de așteptare. După caz,  unii erau bucuroși, alții nu[11]!

Nici de data aceasta, cugetarea teologică nu are nimic de-a face cu aceste concepții.

Iar, pentru teologi, cucul este o pasăre ca oricare altă pasăre, fără niciun fel de semnificație aparte.

Ca o concluzie, cu privire la dimensiunea folclorică a Buneivestiri, putem spune că această sărbătoare este una care ne vesteşte primăvara, anotimp în care natura începe să se trezească din amorțirea iernii.

Cucul, simbolul principal al sărbătorii în mentalitatea oamenilor de altădată, este o pasăre care ne duce cu gândul la iubire, fie ea și interzisă.

Iar acest sentiment, cel puțin în natură, devine tot mai prezent, începând cu sfârșitul lunii martie, când se inițiază majoritatea ritualurilor de împerechere la păsări.

Concluzii

Bunavestire este unul dintre răspunsurile pe care Dumnezeu le dă celor care Îl întreabă adeseori de ce nu face ceva cu privire la soarta lumii, la decadența morală, la nedreptățile din lume etc.

La urma urmei, dacă ar fi să se întâmple ceva, vrem să se întâmple acum. Timpul nostru este limitat și dorim să vedem că dreptatea divină are loc, că se concretizează.

Iar, pentru că aceste lucruri nu se întâmplă când ne așteptăm, unii încep să se îndoiască[12].

„Oare Dumnezeu nu vede? De ce nu intervine? Nu poate? Nu vrea? Oare chiar există? Pentru că, dacă ar exista cu adevărat, nu ar permite așa ceva, nu?”

Evenimentul Buneivestiri este tocmai răspunsul la aceste întrebări. El ne transmite acest mesaj: Dumnezeu știe și acționează.

Partea proastă, pentru unii, este că, raportat la Dumnezeu, noi, oamenii, avem o problemă de sincronizare.

Pur și simplu, nu vrem să înțelegem că Dumnezeu face cum știe, nu cum vrem noi!

Iar așa cum vrea El este cel mai bine pentru toți.

Cu siguranță, după căderea în păcat, a fost multă suferință în lume, multe nedreptăți, multe atrocități, dar Dumnezeu a părut mut pentru mii de ani.

Însă asta nu înseamnă că El Și-a uitat promisiunea făcută oamenilor după căderea lor în păcat.

El a făgăduit că femeia va naște un Răscumpărător care va zdrobi capul șarpelui (diavolului)[13]. Și așa s-a întâmplat!

Iar acest Izbăvitor al lumii a venit „la plinirea vremii”[14], adică atunci când Dumnezeu a crezut potrivit.

Cu alte cuvinte, Hristos a venit când erau îndeplinite toate condițiile, ca acest eveniment să aibă impactul cel mai mare!

Deci, Dumnezeu nu întârzie, ci noi ne grăbim!

După aceea, trebuie să înțelegem că Dumnezeu, când ne apreciază, ne oferă provocări pe măsura capacităților noastre. Iar Fecioara Maria este unul dintre cele mai edificatoare exemple.

Dumnezeu știa că Maica Domnului era cea mai vrednică dintre femei!

Drept urmare, i-a propus cea mai importantă misiune pe care o putea îndeplini o femeie. Aceea de a-L naște pe Mântuitorul lumii!

Dar această misiune nu i-a fost încredințată decât în clipa în care ea a acceptat-o.

Din acel moment, se poate vorbi de o cinstire deosebită pe care trebuie să i-o acordăm Sfintei Fecioare, pentru că Însuși Dumnezeu a cinstit-o într-un mod deosebit.

Acest lucru se vede foarte clar când Fecioara Maria o vizitează pe Elisabeta, care era însărcinată cu sfântul Ioan Botezătorul.

Imediat ce Maica Domnului a salutat-o pe Elisabeta, pruncul i-a tresăltat în pântece de bucurie, iar ea a avut o revelație de la Duhul Sfânt și a recunoscut-o pe Maria ca „maica Domnului meu”[15].

În concluzie, putem spune că evenimentul Buneivestiri este unul dintre momentele care au schimbat istoria lumii.

Atunci, soarta creației a depins de acceptul unei fecioare de 15-16 ani care, datorită curăției sale, era singura în măsură să-L nască pe Dumnezeu.

Acest lucru a fost posibil când mai multe condiții au fost îndeplinite:

 • un climat moral atât de decadent încât oamenii să-și dorească schimbarea modului de viață;
 • un context cultural și politic care să permită răspândirea mesajului evanghelic la cât mai mulți oameni;
 • venirea pe lume a unei persoane vrednice să-L nască pe Mântuitorul lumii.

Pentru realizarea acestui plan, Dumnezeu a lucrat nu de-a lungul zilelor sau anilor ci de-a lungul mileniilor. În tot acest timp, El nu Și-a uitat promisiunea și nu Și-a abandonat niciodată planul.

Așa că, dacă ar fi să reducem această sărbătoare la doar o singură lecție de viață, aceea este că Dumnezeu lucrează, pentru binele tuturor, dar în ritmul Lui.

Mai rămâne ca și noi să avem încredere în El și să ne ridicăm la înălțimea provocărilor pe care El ni le pune în față.

Referințe

[1] Pr. Ene Braniște, Liturgica generală cu noțiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină, ediția a II-a, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993, pp. 189-191.

[2] Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, pr. prof. dr. Milan Șesan, pr. prof. dr. Teodor Bodogae, Istoria bisericească universală,  ediția a III-a, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1987, pp. 37-42.

[3] Profeția lui Isaia, capitolul 7, versetul 14: „Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel.” Aici, termenul Ha’almaah (Fecioara) este folosit pentru a desemna o persoană cu totul specială.  A se vedea Pr. Petre Semen și Ilie Melniciuc-Puică, Așteptând mântuirea, Trinitas, Iași, 1999.

[4] Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 26-38.

[5] Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 18-20: „Și a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei. Și îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea. Și iată vei fi mut și nu vei putea să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor.”

[6] Pentru cei care vor să afle mai multe detalii, se pot consulta listele strămoșilor după trup ai lui Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetele 1-17 și Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetele 23-38. Ele sunt identice, numai că evanghelistul Matei prezintă ascendența trupească a lui Hristos începând cu Avraam, iar Luca face același lucru, dar în ordine inversă.

[7] Această învățătură a fost definitivată de Biserică în timpul celui de-al treilea Sinod Ecumenic de la Efes din anul 431.  A se vedea pr. Nicolae Chifăr, Istoria creștinismului, vol. II, Editura Trinitas, Iași, 2000, pp. 107-111.

[8] Acest moment unic în istoria întregii creații este redat magistral în icoana ortodoxă a Buneivestiri. A se vedea Sorin Dumitrescu, Noi și icoana, ediția a II-a, Fundația Anastasia, București, 2018, pp. 234-235.

[9] Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 6.

[10] Hristos este foarte clar în acest sens când spune: „Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine.” (Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20)

[11] Marcel Lutic, Timpul sacru. Sărbătorile de altădată, ediția a II-a, Editura Kolos, Iași, 2009, pp. 155-156.

[12] Christopher Hitchens, Dumnezeu nu este mare. Cum otrăvește religia totul, trad. Patricia Neculae, Editura Litera, București, 2012, pp. 22-24 sq.

[13] Facerea, capitolul 3, versetul 15: „Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul.”

[14] Epistola sfântului apostol Pavel către galateni, capitolul 4, versetul 4: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege”.

[15] Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 41-45.

On Ecumenism with Sincerity

1
When those involved in the ecumenical discussion are representatives of confessions belonging to the same religion, we can speak of an interconfessional ecumenism.

Every year, in the third week of January, the Orthodox and Roman Catholic Churches pray together.

This ritual is based on one of the aspirations of the Christian Churches to leave the differences apart and reunite in a single community.

This intention regarding the unification of all Christian denominations received the generic name of “ecumenical movement” or “ecumenism”.

Ecumenism is not something new. We did not invent it! Not us, the ones that belong to the end of the 20th or the beginning of the 21st century. Not even, close!

In fact, the initiative to unite all Christians did not even belong to one of the two older branches of the religion founded by Christ: Orthodoxy or Catholicism.

On the contrary, it emerged from the desire of the Anglican Christians.

Let the History speak

Certainly, there have been attempts, but historians mention the association of the Anglican and Eastern Orthodox Churches as the official beginning of ecumenism.

This happened in 1864, at the initiative of British minister H. J. Fynes-Clinton.

Then, in 1910, in Edinburgh, the first International Mission Council was held, attended by representatives of several Christian denominations.

This meeting is considered the basis of today’s ecumenical movement.

The most important ecumenical organization the World Council of Churches (W.C.C.) that was established following the meetings in Utrecht (1938) and Amsterdam (1948).

In this body, most of the Eastern Orthodox Churches entered in 1961, during the W.C.C. assembly from New Delhi (India).

For more information, click here.

What is ecumenism and what are its purposes?

From my point of view, the ecumenical movement is a correction of the wrong deed of history and the attempt to erase several stains from the face of the Christian Church.

Because Christ is One and He is the Head of the Church[1], it is self-evident that there can only one „true” Church.

Certainly, Christians have known these things since the dawn of Christianity, but it took some time before they became aware of it. „Just” a few hundred years!

Therefore, the first attempts of unification between Christian Churches tried to put into practice the essence of Christ’s teaching – love for the other[2].

Meeting between Pope Francis I and Ecumenical Patriarch Bartholomew.

Consequently, the objective of the ecumenical movement was to unite the Christian Churches to ward off wars and cure social woes.

In this respect, since 1944, W.C.C. has activated to limit the effects of the Second World War.

After these trials, quite successful, in the practical realm, began the long process of in-depth mutual knowledge, in order to achieve the unification in the realms of teaching, morality, cult and church organization.

So far, this process is underway.

Obstacles

As expected, once separated, each of the Christian Churches developed its own identity.

Some of the best-known examples are given by the fact that Roman Catholic priests are only unmarried, while most Orthodox priests are married.

In addition, in some of the Protestant Churches, women may be priests and bishops.

In addition, some Protestant Churches also accept homosexual or transgender clergy.

And these are just matters related to the organization of the clergy, without having entered into dogmatic or moral matters of finesse.

Therefore, we can no longer speak of a unitary picture of Christianity, but of an unsolved puzzle.

Some principles

I firmly believe that the unification of the Churches is a very difficult thing to accomplish, but not impossible. So this process is one that must continue. But not anyway.

It requires patience, lucidity, and clear principles to regulate this endeavor.

Knowledge is needed

In 1054, the Great Schism of the Orthodox and Roman Catholic Churches occurred. And this was just the beginning.

Over time, several branches of Christianity have emerged and each has its own identity (from the perspectives of teaching, moral, cult, and organization).

To speak of union, one must first know the differences between these ways of confessing Christ.

The truth is absolute and not something to be found somewhere in the middle

When we talk about the revealed truth, we are talking about Christ, which is „the Way, the Truth and the Life”[3].

Therefore, in the ecumenical dialogue, it is not possible to apply the principle of negotiation – „I give up something, you give up something, and let us meet in the middle.”

The Truth is only one, and it must be found together and accepted by all!

We do not have to hurry

The wounds that caused the separation between Churches remained open for hundreds of years. It would be a pity to hurry to close them without completely cleaning the gangrene.

If we do not do it properly, we cannot speak of genuine healing.

Along the history, Christian denominations have formed their own identities expressed in feasts, specific rituals, unique ways of understanding God, etc.

Let’s assume that after a debate, the experts come to the conclusion that the practices of a particular confession are wrong.

In that case, it would very difficult for the priests and believers of that community to accept that what they and their forefathers believed over hundreds of years is not right.

That’s why these things have to be dealt with maximum care!

The theologians must be allowed to work

Einstein said that a problem cannot be solved by the same level of intelligence that created it.

And history tells us that not necessarily differences of learning have been the basis of the separation between the Churches, but rather, Church-related political issues.

So, more than ever, prayer and theological clarity are needed, where the egos of the high priests or the interests of the moment created tears.

Or, in other words, humility and theological arguments must be focused on.

In search of God

For the time being, ecumenism is only seen as a prayer shared with other Christians.

In the same way, it is also a way to apply practically the principles of Christian love in communion with members of other denominations.

But it is more than that!

Even though on the surface, it seems to be just about the union of the Christian Churches, there is more.

Because ecumenism is also about seeking God together.

I have always liked the metaphor that speaks of God as a very high mountain everyone wants to climb.

Therefore, each individual starts from a different place at the basis of the mountain, and therefore each one of them will experience a unique way to the top.

However, what is important to remember is that, despite the obstacles, as everyone approaches the peak, he is approaching the others.

Perhaps this is, in fact, the essence of the ecumenical movement.

So, firstly, let’s start to search for God, and as a consequence, we will get closer to one another.

References

[1] Epistle to Ephesians of apostle Paul, chapter 5, verse 23: ”For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the Savior of the body.”

[2] The Gospel according to John, Chapter 13, verses 34-35: ”A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one to another.”

[3] The Gospel according to John, Chapter 14, verse 6.

Intrarea Maicii Domnului în biserică. Tradiții și credințe populare

0
Aducerea la templu a Fecioarei Maria a avut rolul de a o pregăti pentru misiunea ei pe cea care avea să schimbe soarta întregii creații.

La 21 noiembrie, Biserica Ortodoxă serbează Intrarea Maicii Domnului în biserică[1] sau Vovidenia (Ovedenia, Ovidenia). Este una dintre modalitățile prin care sfinții părinți ne transmit că, în lumea pe care Dumnezeu a gândit-o pentru noi, nu există grabă și nici lâncezeală.

Fiecare lucru se face la timpul său, în ordine desăvârșită, fără a fi lăsat nimic la întâmplare și într-un ritm care să fie de folos tuturor. Fiecare are un rost aparte, nimic nu este de prisos și, mai ales, totul are un sens.

Acest lucru îmi aduce aminte de un citat care îi aparține lui Mark Twain: „În viață, există două momente importante: cel în care te naști și cel în care afli pentru ce te-ai născut”.

Ne dăm seama de aceste realități când privim calendarul.

Aici, observăm cum trecerea timpului este dominată de repere spirituale care evoluează între cele două mari praznice Crăciunul (cu dată fixă – 25 decembrie) și Paștile (cu dată schimbătoare[2]).

Pe lângă ele, mai există 4 sărbători dedicate Maicii Domnului care marchează o evoluție tainică a ființei umane: nașterea, educația, împlinirea scopului fiecăruia și trecerea în cealaltă viață.

Astfel, existența Fecioarei Maria în această lume este rezumată, în calendarul ortodox, prin 4 sărbători care corespund celor 4 momente din viața ei:

 • La 8 septembrie, Biserica celebrează Nașterea Maicii Domnului;
 • la 21 noiembrie, Intrarea ei în biserică;
 • pe urmă, la 25 martie, se sărbătorește Buna-Vestire ca început al misiunii pe care ea a avut-o în istoria lumii și, în final,
 • la 15 august, se amintește de Adormirea Maicii Domnului, ca pildă a sfârșitului creștinesc spre care toți trebuie să tindem.

Dintre aceste sărbători, Intrarea Născătoarei de Dumnezeu în biserică ne vorbește despre modul în care evoluează planul lui Dumnezeu cu lumea, în general, și cu fiecare dintre noi, în mod special.

Intrarea Maicii Domnului în biserică

Despre evenimentul propriu-zis al intrării Maicii Domnului în biserică nu avem informații în Sfânta Scriptură. De altfel, în afară de sărbătoarea Bunei-Vestiri, menționată în Evanghelia după Luca[3], niciuna dintre sărbătorile instituite în cinstea Fecioarei Maria nu este regăsită în paginile Bibliei.

Prin urmare, informațiile pe care le avem despre această sărbătoare ne-au parvenit din Tradiția Bisericii.

Conform relatării din Sinaxar, la vârsta de 3 ani, Născătoarea de Dumnezeu a fost dusă de părinții ei la templul din Ierusalim.

Acest lucru s-a întâmplat, pentru că Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, în perioada în care se rugau ca Divinitatea să le dea un copil, au promis că, dacă vor fi binecuvântați în acest fel, vor dedica pruncul lui Dumnezeu.

Pentru alte informații, accesați Nașterea Maicii Domnului – prinosul neamului omenesc

Așadar, în urma legământului părinților săi, Fecioara Maria a fost dusă la templul din Ierusalim spre a-și dedica viața lui Dumnezeu.

Evenimentul special a constat în faptul că arhiereul Zaharia, tatăl sfântului Ioan Botezătorul, a fost cel care a întâmpinat-o și a dus-o direct în cea mai sfântă încăpere din templu – Sfânta Sfintelor.

Această încăpere era atât de specială încât numai un arhiereu, tras la sorți, intra o singură dată pe an să tămâieze[4].

La prima vedere, acest lucru nu pare deosebit, dar, dacă ne detașăm puțin și avem în vedere și contextul social și cultural în care sunt plasate aceste evenimente, situația se schimbă.

Astfel, avem de-a face cu doi părinți cu vârste destul de înaintate, de aproximativ 65-66 de ani care, în mod obișnuit, nu mai puteau avea copii. Cu toate acestea, în urma rugăciunii, Dumnezeu i-a binecuvântat cu un copil – o fetiță.

Potrivit tradiției iudaice din acea vreme, a nu avea copii era considerat un blestem divin. Însă nici a nu avea urmași de parte bărbătească, care să-ți ducă neamul mai departe, nu era privit cu ochi buni.

Deci, conform mentalității vremii, Ioachim nu era considerat foarte „norocos”.

Dar, în ochii lui Dumnezeu, lucrurile stăteau cu totul altfel. Prunca pe care Dumnezeu le-a dăruit-o acestor părinți era cu totul și cu totul specială.

Ea avea să marcheze decisiv soarta lumii, fiind prinosul pe care umanitatea l-a adus pentru mântuirea întregii creații.

Ca o prevestire a acestui fapt, arhiereul Zaharia are inspirația să o întâmpine pe Fecioara Maria și să o ducă în Sfânta Sfintelor, cea mai sacră încăpere din templu.

Deci, ditamai arhiereul, respectat de toți bărbații din țară, iese în întâmpinarea unei copile de doar 3 ani și de parte femeiască pe deasupra. Și, în plus, o duce în cea mai sacră încăpere din templu fără ca nimeni să-și explice acest lucru, cu toate riscurile aferente acestui gest.

Oare de ce?

Pentru alte informații, accesați Sinaxarul zilei de 21 noiembrie

Semnificația teologică a sărbătorii

Planul lui Dumnezeu este diferit de cel al oamenilor[5], iar viziunea Lui asupra modului de evoluție a lumii este de neînțeles pentru noi[6].

Privită din această perspectivă, intrarea Maicii Domnului în templu a avut un rol bine determinat în planul divin pentru mântuirea lumii.

Practic, prin intrarea în comunitatea celor care erau educați în spiritul Legii la templu, se asigura faptul că Fecioara Maria era ferită de ispitele și preocupările unei vieți trăite în mijlocul lumii.

În consecință, Născătoarea de Dumnezeu avea să ducă, pentru următorii 12 ani, o viață de studiu profund și de intensă rugăciune care o va pregăti pentru misiunea ce urma să-i fie încredințată – nașterea Mântuitorului lumii.

La templul din Ierusalim, Fecioara Maria a avut șansa să studieze profețiile care vesteau venirea pe lume a unei Fecioare speciale. La acel moment, nu avea cum să știe că era vorba chiar despre ea.

Și, într-adevăr, viața ei a fost atât de curată, încât Tradiția vorbește despre faptul că arhanghelul Gavriil venea să-i aducă hrană.

Așa se explică de ce, în relatarea evenimentului Bunei-Vestiri, evanghelistul Luca nu ne spune că arhanghelul Gavriil s-ar fi recomandat Sfintei Fecioare, cum o făcuse, cu 6 luni înainte, în fața lui Zaharia[7], tatăl sfântului Ioan Botezătorul.

Putem deduce din acest fapt că Maria era familiarizată cu prezența arhanghelului.

Când tragem linie, observăm că planul lui Dumnezeu a fost unul complex și greu de înțeles la prima vedere, dar foarte logic și eficient.

Așadar: pentru venirea în lume a celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi, Dumnezeu Fiul, Care urma să Se întrupeze pentru a mântui lumea, s-a pregătit o persoană deosebită din toate punctele de vedere, a cărei curăție nu putea fi pusă sub semnul întrebării.

Această persoană a fost Fecioara Maria.

Ea a venit în lume într-un mod extraordinar, mai presus de fire, fiind rezultat al rugăciunii intense a părinților ei, Ioachim și Ana.

Ca să nu fie niciun dubiu cu privire la intervenția divină, părinții Maicii Domnului erau foarte înaintați în vârstă și, prin urmare, fără niciun fel de șansă de a mai avea copii fără ajutorul dumnezeiesc.

În urma promisiunii lor, fiica născută prin intervenție divină, Născătoarea de Dumnezeu, a fost adusă de la o vârstă foarte fragedă la templul din Ierusalim.

Era locul cel mai potrivit din acea perioadă pentru ca o copilă în vârstă de numai 3 ani să crească într-un mediu de intensă spiritualitate și să fie educată cu privire la planul lui Dumnezeu legat de mântuirea lumii.

Acest lucru ne demonstrează că Dumnezeu nu a făcut nimic la întâmplare, de azi pe mâine, ci a pregătit opera de mântuire a lumii până în cel mai mic detaliu.

La împlinirea vârstei de 15 ani, Fecioara Maria a fost dată logodnicului său, Iosif, un bărbat înaintat în vârstă, astfel încât, din nou, să nu existe niciun dubiu cu privire la curăția ei.

Acest lucru reiese și din faptul că Iosif era străin de sarcina Sfintei Fecioare și a vrut să o părăsească discret pentru a nu o pune în pericol.

Dacă el ar fi spus că Maria are o sarcină fără ca el să o fi cunoscut din punct de vedere trupesc, ea ar fi fost în pericol să fie ucisă cu pietre pentru adulter[8].

Pentru a lămuri acest lucru, Dumnezeu a trimis un înger care l-a asigurat pe Iosif că ceea ce se zămislise în pântecele ei era de origine supranaturală și avea să fie un Om extraordinar[9].

În afară de eliminarea oricărui dubiu cu privire la pururea fecioria Maicii Domnului, Dumnezeu S-a asigurat că, în urma educației primite la templu, Sfânta Fecioară a acceptat, în deplină cunoștință de cauză, misiunea care i s-a încredințat – de a-L naște pe Domnul Iisus Hristos.

Deși evanghelistul Luca relatează pe scurt evenimentul Bunei-Vestiri, Maria știa foarte clar ce se cerea de la ea și ce implicații avea gestul acceptării sale.

Deci, Dumnezeu a pregătit din timp venirea pe lume a Născătoarei de Dumnezeu, dar, totodată, El a respectat această persoană și nu i-a forțat în niciun fel voința liberă. Dimpotrivă, totul a fost acceptat de Sfânta Fecioară în deplină cunoștință de cauză!

Din perspectivă simbolică, intrarea Maicii Domnului în cea mai sfântă încăpere din templul Legii vechi ne arată legătura Bisericii creștine cu templul iudaic care a fost o prefigurare, o prevestire a locașului de închinare creștin.

Mai mult decât atât, Născătoarea de Dumnezeu este ea însăși simbol al Bisericii creștine și, din acest motiv, ea este, la rândul ei, reprezentată pe bolta altarului bisericilor creștine, deasupra scenei cu Jertfa Euharistică din ceruri și deasupra marilor ierarhi ai Bisericii creștine.

Prin urmare, în planul lui Dumnezeu totul se leagă, iar teologia nu face decât ca, în urma descoperirii dumnezeiești, să aducă la lumină detaliile cele mai importante din planul divin cu privire la soarta lumii.

Originea sărbătorii Intrării Maicii Domnului în biserică

Din perspectivă cultică, această sărbătoare este cea mai nouă dintre cele 4 mari praznice dedicate Maicii Domnului.

Originea ei ne duce în timp, în secolul al VI-lea, pe vremea domniei marelui împărat bizantin Iustinian cel Mare (527-565).

Acesta, fiind unul dintre cei mai evlavioși împărați ai istoriei, a construit, lângă ruinele templului din Ierusalim, o biserică în cinstea Născătoarei de Dumnezeu pe care a sfințit-o la 20 noiembrie 543.

A doua zi, pe data de 21 noiembrie, potrivit tradiției, a fost serbat hramul acestei biserici care a fost dedicată intrării Sfintei Fecioare în templu.

Se poate presupune că acest moment din viața Maicii Domnului era celebrat deja în cadrul cultului Patriarhiei din Ierusalim, pentru că noua sărbătoare a fost adoptată destul de repede de Biserica Răsăriteană. Deci, cumva ea era cunoscută în regiune, numai că nu fusese oficializată.

Așa se explică de ce, la sfârșitul secolului al VII-lea, Intrarea Maicii Domnului în biserică era generalizată în Orientul creștin, iar sfântul Andrei Criteanul relatează despre ținerea cu fast a acestei sărbători, la Ierusalim, în secolul al VIII-lea.

Interesant este faptul că acest praznic a intrat în cultul creștin apusean, începând cu secolul al XI-lea, prima mențiune a sărbătorii provenind din Anglia.

După aceea, a fost adoptată treptat de celelalte țări importante din vestul Europei, astfel încât, în anul 1472, papa Sixtus al IV-lea o generalizează în Occident.

Pentru o perioadă scurtă de timp, ea va fi cumva interzisă, ca, ulterior, să fie consfințită de papa Sixtus al V-lea în anul 1585[10].

Pentru alte informații, accesați și Intrarea Maicii Domnului în Biserică.

Tradiții și credințe populare legate de Vovidenie

După cum era de așteptat, o sărbătoare atât de importantă ca cea a Intrării Maicii Domnului în biserică nu avea cum să rămână fără ecouri în mentalitatea populară.

Astfel, în legătură cu acest praznic, au apărut mai multe credințe și tradiții folclorice dintre care cele mai importante sunt în legătură cu comportamentul lupilor.

Acest lucru se datorează faptului că, începând cu a doua decadă a lunii noiembrie și până la începutul lui februarie, lupii se află în perioada de înmulțire și sunt mult mai periculoși decât de obicei[11].

Lupii au fost dintotdeauna prezenți în credințele populare ale românilor. Comportamentul lor diferit, dar, în același timp, nobil le-au conferit aura de animal totemic.

Prima dintre ele îl are în centru pe Filip cel Șchiop care, potrivit oamenilor din vechime, era un sfânt care fusese ologit de Dumnezeu, pentru că s-a abătut de la dreapta credință.

Din această cauză, această sărbătoare, în mentalitatea populară, este dedicată oamenilor care au probleme cu picioarele[12].

În calendarul ortodox, nu există sfântul Filip cel Șchiop, deci, această credință populară nu este decât… o credință populară, fără niciun fundament teologic.

Pentru alte informații, accesați Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ce nu ai voie să faci astăzi.

O altă concepție folclorică ne vorbește despre ungerea gurii cuptorului pe care femeile de altă dată o făceau pentru a nu fi vorbite de rău și pentru a fi protejate de animalele sălbatice[13].

Nici această tradiție nu are un fundament teologic, fiind o simplă superstiție.

Nu trebuie să uităm nici convingerea pe care o aveau unii dintre strămoșii noștri că „la Vovidenie, s-ar fi vădit lumea pe care Dumnezeu ar fi blagoslovit-o la Blagoveștenie (Buna-Vestire)”.

Prin urmare, raționamentul folcloric a concluzionat că sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică ar fi o sărbătoare pentru recăpătarea vederii.

Pentru atingerea acestui scop, la 21 noiembrie, se sfințea un fuior care era înmuiat în apă și, ulterior, se ștergeau cu el ochii când erau probleme cu vederea[14].

Referitor la această convingere, remarcăm că nu trebuie să fii un mare inițiat în tainele teologiei pentru a-ți da seama că o astfel de concepție nu aparține Bisericii.

În viziunea creștină, boala are o valoare spirituală profundă și, prin urmare, ea apare fie pentru îndreptarea noastră, fie pentru progresul nostru duhovnicesc[15].

Deci, pentru a căpăta vindecare, indiferent de afecțiunea trupească pe care o avem, trebuie, mai întâi, să ne purificăm sufletele și nu să facem gesturi care au la bază ritualuri magice primitive.

Nu în ultimul rând, cu prilejul Intrării Maicii Domnului în biserică se dădea de pomană „lumina de veci”. Aceasta era o lumânare masivă, de statul unui om sau lungă cât înălțimea ușii de la casă. Deci, vorbim de lucruri destul de „serioase”.

Pentru cei din Bucovina, acest gest are o întreită semnificație. În primul rând, se credea că o astfel de jertfă avea darul de a-i asigura săvârșitorului o lumină  nestinsă în lumea cealaltă.

În al doilea rând, ea era dată ca un fel de „răscumpărare” pentru cei care au adormit fără lumânare.

De asemenea, resturile de la „lumina de veci” trebuiau păstrate, întrucât, la Anul Nou, erau folosite de fetele care doreau să se căsătorească pentru a se uita în fântână cu scopul de a-și vedea ursitul[16].

Cu privire la această din urmă convingere, nu cred că are rost să dezvoltăm subiectul, însă, referitor la faptul că o lumânare, fie ea și foarte masivă, va asigura lumină nelimitată în lumea de dincolo de moarte consider că este bine să facem câteva precizări.

Mai întâi, milostenia nu are darul de a asigura „bunuri și servicii” celor care nu mai sunt printre noi.

Este absurd să credem că unui suflet nematerial care nu are nevoi trupești și locuiește în lumina dumnezeiască îi sunt necesare diverse obiecte pe care le-ar da cineva din această lume de pomană, fie chiar și o lumânare care să lumineze veșnic.

Milostenia este o manifestare a iubirii față de cei care nu mai sunt cu noi în această viață.

Sintagma „Bogdaproste”, adică „Doamne, miluiește!”, atestă faptul că cel care face dania cât și cel care o primește se roagă pentru sufletul celui în numele căruia se aduce acea ofrandă.

Este un act de jertfă izvorât din iubire dublată de rugăciune, iar Dumnezeu care este Iubirea însăși apreciază în mod special un astfel de gest.

Deci, nu obiectul în sine este valoros pentru cel în numele căruia este oferit, ci iubirea și rugăciunea celui care dă și a celui care primește are valoare în ochii lui Dumnezeu.

Pentru alte informații, accesați Rugăciunile pentru cei adormiți.

Cât despre cei morți fără lumânare trebuie să spunem că lumânarea este un simbol creștin cu reverberații profunde și nu o condiție pentru mântuire.

Prin urmare, nu numărul de lumânări pe care le are la cap în clipa morții este hotărâtor în ceea ce privește soarta cuiva după plecarea din această lume, ci starea sa spirituală din acel moment.

Ca să fie și mai clar, în afară de tâlharul de pe cruce, au existat și alți foarte mulți martiri creștini sau sfinți care au adormit spre cele veșnice în pustiu, fără lumânare și nu a fost nicio problemă.

Prin urmare, a face o milostenie pentru cei care în clipa ieșirii din această viață nu au avut la căpătâi o lumânare are aceeași semnificație a iubirii celui care face milostenia pentru cel plecat din această lume.

Deci, și cei adormiți fără lumânare se mântuiesc cu condiția să fie găsiți în ultimele clipe cu sufletele curate.

Pentru alte informații, accesați Cei adormiți fără lumânare și factura la curent.

Concluzii

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică sau Vovidenia marchează unul dintre momentele importante din viața Sfintei Fecioare Maria.

Aducerea ei la templul din Ierusalim de către părinții Ioachim și Ana este o mărturie a faptului că Dumnezeu pregătește, în cele mai mici detalii, ducerea la îndeplinire planul Său cu privire la soarta lumii.

În al doilea rând, acest eveniment este unul dintre argumentele care pledează în favoarea pururea fecioriei Născătoarei de Dumnezeu.

Și de aici rezultă că ea a avut cel mai curat suflet din rândul neamului omenesc, condiție fundamentală ca Hristos să Se întrupeze din ea.

De asemenea, acest praznic ne arată că Dumnezeu nu a forțat-o pe Fecioara Maria să accepte să-L nască pe Mântuitorul lumii. Dimpotrivă, ea a avut posibilitatea de a cunoaște profețiile care au vestit chiar nașterea ei și, astfel, ea a știut implicațiile acestei decizii.

Deci, Dumnezeu nu impune, ci îi propune omului să participe la planul Său, iar omul, în deplină libertate, alege.

Nu în ultimul rând, acest popas duhovnicesc ne vorbește despre faptul că fiecare dintre noi are un rol bine determinat în evoluția lumii. De aceea, toți trebuie să ne cercetăm sufletele și modul de viață pentru a încerca să aflăm sensul existenței noastre.

Este una dintre cele mai importante informații pentru noi și pentru cei din jurul nostru.

Odată aflat sensul existenței noastre, cu siguranță, vom privi viața altfel și vom trăi cu gândul mai aproape de Dumnezeu.

Iar acest lucru face diferența între o viață irosită și între una cu multe împliniri.

Referințe

[1] De fapt, denumirea corectă a sărbătorii ar fi „Intrarea Maicii Domnului în templu”, din simplul motiv că, în perioada în care Fecioara Maria a fost adusă la templul din Ierusalim, nu existau bisericile ca locașuri de cult creștine. Acest lucru se va întâmpla începând cu secolul al IV-lea, odată cu domnia împăratului Constantin cel Mare (306-337).

Pentru alte informații, accesați Sfinții împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu apostolii.

De altfel, în Tradiția Bisericii, mai precis, în Sinaxarul zilei de 21 noiembrie, se vorbește despre „intrarea în templu” a Sfintei Fecioare. Folosim însă denumirea de „intrarea în biserică”, pentru a nu crea confuzii, întrucât credincioșii, în marea lor majoritate, s-au obișnuit cu această denumire a sărbătorii.

[2] Prima duminică după lună plină care urmează echinocțiului de primăvară. A se vedea Nicolae Chifăr, Istoria creștinismului, vol. 2, Editura Trinitas, Iași, 2000, p. 26

[3] Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 26-38: „Iar, în a șasea lună, a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: «Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei». Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: «Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta»? Și îngerul i-a zis: «Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit». Și a zis Maria către înger: «Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?» Și răspunzând, îngerul i-a zis: «Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință». Și a zis Maria: «Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău»! Și îngerul a plecat de la ea.”

[4] Acest lucru este menționat în mai multe texte din Biblie, atât din Vechiul cât și din Noul Testament:

Epistola către evrei a sfântului apostol Pavel, capitolul 9, versetele 3-7: „Apoi, după catapeteasma a doua, era cortul numit Sfânta Sfintelor, având altarul tămâierii de aur și chivotul Așezământului ferecat peste tot cu aur, în care era năstrapa de aur, care avea mana, era toiagul lui Aaron ce odrăslise și tablele Legii. Deasupra chivotului erau heruvimii slavei, care umbreau altarul împăcării; despre acestea nu putem acum să vorbim cu de-amănuntul. Astfel fiind întocmite aceste încăperi, preoții intrau totdeauna în cortul cel dintâi, săvârșind slujbele dumnezeiești; în cel de-al doilea însă numai arhiereul, o dată pe an, și nu fără de sânge, pe care îl aducea pentru sine însuși și pentru greșelile poporului.”

Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 8-11: „Și pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorți, după obiceiul preoției, să tămâieze intrând în templul Domnului.  Iar toată mulțimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară și se ruga. Și i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii.”

Ieșirea, capitolul 26, versetele 33-34: „După ce vei prinde perdeaua în copci, să aduci acolo după perdea chivotul legii și perdeaua vă va despărți astfel sfânta de sfânta sfintelor. La chivotul legii din sfânta sfintelor să pui capacul.”

Leviticul, capitolul 16, versetele 29-34: „«Aceasta să fie pentru voi lege veșnică: în luna a șaptea, în ziua a zecea a lunii, să postiți și nici o muncă să nu faceți, nici băștinașul, nici străinul care s-a așezat la voi, căci în ziua aceasta vi se face curățire, ca să fiți curați de toate păcatele voastre, înaintea Domnului, și curați veți fi. Aceasta e cea mai mare zi de odihnă pentru voi și să smeriți sufletele voastre prin post. Aceasta este lege veșnică. De curățit însă să vă curețe preotul care este uns ca să slujească în locul tatălui său. Să se îmbrace el cu veșmintele cele de în și cu veșmintele sfinte; și va curăți sfânta sfintelor, cortul adunării, va curăți jertfelnicul și pe preoți și va curăți și toată obștea poporului. Aceasta să fie pentru voi lege veșnică: o dată în an să curățiți pe fiii lui Israel de păcatele lor». Și Aaron a făcut așa cum poruncise Domnul lui Moise.”

[5] Isaia, capitolul 55, versetele 8-9: „Căci gândurile Mele nu sunt ca gândurile voastre și căile Mele ca ale voastre, zice Domnul. Și cât de departe sunt cerurile de la pământ, așa de departe sunt căile Mele de căile voastre și cugetele Mele de cugetele voastre.”

[6] Epistola către romani a sfântului apostol Pavel, capitolul 11, versetele 33-34: „O, adâncul bogăției și al înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecățile Lui și cât sunt de nepătrunse căile Lui! Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui?”

[7] Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 19: „Și îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea.”

[8] Petre Semen, Arheologia biblică în actualitate, Editura Trinitas, Iaşi, 1997, pp. 91-92. Cf. Dumitru Abrudan și Emilian Cornițescu, Arheologie biblică, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1994, pp. 168-170.

[9] Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 18-25: „Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice: «Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu». Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.”

[10] Ene Braniște, Liturgica generală cu noțiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină, ediția a II-a, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993, p. 192.

[11] Marcel Lutic, Timpul sacru. Sărbătorile de altădată, ediția a II-a, Editura Kolos, Iași, 2009, p. 261.

[12] Ibidem, p. 261.

[13] Ibidem, p. 262.

[14] Ibidem, p. 262.

[15] Ioan C. Teșu, Teologia necazurilor, Editura Christiana, București, 1997, pp. 86-92.

[16] Marcel Lutic, op. cit.,  p. 262.

Imaginile au fost preluate în ordine, de pe următoarele site-uri web: doxologia.ro, wikipedia.org și Green-report.ro.

Sfinţii arhangheli Mihail şi Gavriil și sfinții îngeri

0
Sfinții arhangheli Mihail şi Gavril sunt cinstiți de Biserică pentru mare lor contribuie la progresul întregii creații.

Suntem de multe ori tentaţi să uităm de ei, să îi ignorăm şi să-i folosim în vorbirea noastră de zi cu zi ca o simplă metaforă. Însă ei există şi au fost însărcinaţi de Dumnezeu să ne ocrotească şi să ne ajute! Este vorba despre sfinţii îngeri sau „netrupeştile puteri”. Pe ei, Biserica Ortodoxă nu i-a uitat şi, în fiecare an, de 8 noiembrie, îi serbăm pe reprezentanţii lor – sfinţii arhangheli Mihail şi Gavriil, cei mai cunoscuţi îngeri din istoria mântuirii lumii.

Ce sunt îngerii?

„Este frumoasă ca un înger”, „şi-a ascultat îngerul” sau „îngerul păzitor l-a ocrotit” – toate sunt exprimări care ne vorbesc despre nişte fiinţe din altă lume despre care se ştiu foarte puţine. Aşa că ce sunt, de fapt, îngerii?

Este una dintre întrebările la care nu este foarte uşor de răspuns, pentru că datele pe care le avem sunt limitate. În Biblie, ni se spun puţine lucruri despre aceste fiinţe cereşti şi nici Sfânta Tradiţie nu este foarte generoasă în această privinţă. Prin urmare, teologii au fost nevoiţi să analizeze foarte atent această chestiune.

Oricât ar părea de curios, îngerii sunt pomeniţi încă de la începutul Sfintei Scripturi. Primul verset al cărţii Facerea („La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.”), portivit teologiei creştine,  este cel care ne asigură de existenţa îngerilor. Ei alcătuiesc lumea spirituală desemnată, aici, prin cuvântul „cerul”.

Aceeaşi idee este reluată şi în primul articol din Crez care ne spune că Dumnezeu este creatorul „tuturor celor văzute şi nevăzute”. Şi aici, „cele nevăzute” se referă la sfinţii îngeri.

Deducem că îngerii sunt fiinţe raționale, spirituale (deci fără trup material), care există înaintea lumii văzute, create, ca de altfel întreaga lume, din iubirea infinită a lui Dumnezeu. În întreaga teologie creştină, îi întâlnim pe îngeri în mai multe ipostaze:

1) ducând la îndeplinire poruncile lui Dumnezeu;

2) făcând descoperiri cu privire la planul lui Dumnezeu[1];

3) slăvindu-L pe Dumnezeu;

4) ocrotindu-i şi întărindu-i pe oameni în momente de cumpănă.

Pentru mai multe informații, accesați: Înger

Pe baza acestor interacţiuni cu lumea noastră, putem desprinde şi câteva dintre calităţile lor supranaturale. Prima dintre aceste calităţi este că sunt fiinţe raţionale care au voinţă liberă, putând face, ca şi oamenii, ceea ce vor.

În al doilea rând, faptul că ei sunt fiinţe spirituale şi nu au trup material asemenea nouă. Prin urmare, ei nu au nevoie de odihnă, hrană sau apă şi, în general, nu au pofte trupeşti[2].

Şi atunci, dacă nu au trup, de ce sunt reprezentaţi în iconografie ca nişte tineri foarte frumoşi? Foarte simplu! Pentru că aşa s-au înfăţişat oamenilor[3], lucru perfect logic, dacă ne dăm seama de faptul că acest lucru a uşurat foarte mult comunicarea dintre ei şi fiinţele umane. Una este să ţi se prezinte o bilă de energie sau altă imagine şi una este să ţi se prezinte cineva asemenea ţie şi să-ţi spună că este trimisul lui Dumnezeu.

În plus, tot în icoane, îi găsim reprezentaţi pe îngeri cu aripi. Acest lucru semnifică faptul că ei se deplasează foarte rapid. Cu toate acestea, îngerii nu se află pretutindeni, adică nu pot fi în două locuri în acelaşi timp. Acesta este unul dintre atributele fundamentale ale lui Dumnezeu Care este infinit. Spre deosebire de El, îngerii sunt creaturi, fiind limitaţi.

Nu trebuie să uităm faptul că ei sunt protectorii oamenilor[4] şi chiar ai popoarelor[5].

Pentru informații suplimentare, accesați: Rolul îngerilor în iconomia dumnezeiască a mântuirii oamenilor

Este demn de menţionat și faptul că numărul lor nu este infinit, însă este foarte mare, lucru exprimat, în cartea Apocalipsei, cu sintagma „zeci de mii de zeci de mii şi mii de mii”[6] sau cu „mii de mii Îi slujeau şi miriade de miriade stăteau înaintea Lui”![7]

De asemenea, în Biblie, întâlnim mai multe categorii de îngeri, ceea ce a dus la concluzia că, în rândurile lor, este vorba de o ierarhie şi că fiecare grupă de îngeri are calităţi distincte.

Ierarhia îngerească

Principala scriere pe care o avem în teologia creştină cu privire la îngeri este lucrarea sfântului Dionisie Areopagitul – „Ierarhia cerească”. Datorită profunzimii ei, sfântul Maxim Mărturisitorul a simţit nevoia să facă unele precizări (scolii) care ne ajută în înţelegerea învăţăturii despre sfinţii îngeri.

Astfel, sfântul Dionisie Areopagitul ne vorbeşte despre faptul că există nouă cete îngereşti, grupate în trei triade, care progresează continuu în cunoaşterea lui Dumnezeu şi în iubirea Lui.

Totul se desfăşoară într-un proces care are trei etape: desăvârşire, luminare şi curăţire. Astfel, ceata cea mai de sus din fiecare triadă este în etapa de desăvârşire, cea din mijloc în faza de iluminare, iar cea de jos în stadiul de curăţire[8].

Întrucât vorbim de comuniune şi de progres continuu, prima triadă este în ansamblul ei (toate cele trei cete) în faza de desăvârşire faţă de cea din mijloc şi, la rândul ei, cea din mijloc, este în stadiul de iluminare faţă de cea de jos.

Ceata cea mai de sus primeşte de la Dumnezeu descoperiri pe care le transmite către ceata imediat inferioară. În acest mod, ea progresează în cunoaşterea lui Dumnezeu şi le ajută şi pe celelalte cete să înainteze în această cunoaştere[9]. Şi, pentru că Dumnezeu este infinit, la fel este şi acest proces.

Prima triadă

 1. Serafimi[10] – numele înseamnă „cei care ard”. Stau în preajma tronului lui Dumnezeu și Îl laudă neîncetat. Constituie ceata cea mai înaltă a îngerilor care stau „cel mai aproape” de Dumnezeu.
 2. Heruvimi[11] – Numele înseamnă „deplinătatea înțelepciunii” și contemplă purtarea de grijă și lucrarea lui Dumnezeu în cadrul creației Sale. De aceea, sunt reprezentați cu câte 4 aripi și cu foarte mulți ochi. Unii dintre ei sunt păzitorii grădinii Edenului[12].
 3. Tronuri[13] – denumirea vine de la faptul că ei sunt cei peste care „stă” Dumnezeirea și sunt îndreptați spre cele mai înalte realități cu o intensitate necunoscută lumii noastre[14].

A doua triadă

4. Domnii[15] – arată înălţimea nerobită şi liberă de toată dorinţa după cele de jos[16];

5. Puteri[17]au rolul de a da creştinilor tăria necesară pentru a rezista la vreme de încercări şi prigoane[18];

6. Stăpânii (Virtuţi)[19] – au stăpânire peste conducătorii popoarelor şi-i feresc pe credincioşi de a cădea în abateri[20];

A treia triadă

 1. Începătorii[21] – cei care au în grijă începuturile acțiunilor bune şi conduc spre cele dumnezeieşti[22];
 2. Arhangheli[23]căpetenii de îngeri (arh + anghelos), cu rol în vestirea planului lui Dumnezeu[24] sau de a lupta împotriva demonilor[25];
 3. Îngeri[26] – „păzesc părţile pământului. Sunt înainte-stătătorii neamurilor şi ai locurilor, după cum au fost orânduiţi de Creator. Ne conduc şi ne ajută în lucrurile noastre. Negreșit, potrivit voinţei şi poruncii dumnezeieşti, ei sunt superiori nouă şi stau totdeauna împrejurul lui Dumnezeu.”[27]

Ceea ce este interesant este faptul că, de obicei, cu oamenii interacţionează îngerii din cetele cele mai de jos, Arhanghelii şi Îngerii, ei fiind cele mai apropiați de lumea materială.

Sfinţii arhangheli Mihail şi Gavriil

În tradiţia Bisericii noastre, doi îngeri ocupă un loc important în evlavia credincioşilor – sfinţii arhangheli Mihail şi Gavriil. De altfel, cele mai multe nume ale românilor sunt în legătură cu numele acestor doi voievozi ai oştirilor cereşti.

Sfântul arhanghel Mihail (Mihael)

Este reprezentat în icoane ca un tânăr militar cu sabie (uneori, de foc), iar numele lui înseamnă „Cine este ca Dumnezeu”?

Sfântul arhanghel Mihail este reprezentat ca un tânăr soldat ca referire la faptul că a condus oștile cerești împotriva îngerilor răi.

În Vechiul Testament, el ne este prezentat ca îngerul protector al evreilor, iar, în Noul Testament, această idee este întărită de faptul că el s-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise[28].

Tot el este cel care a condus la oştile cereşti împotriva diavolului şi îngerilor răi[29].

De aceea, lui îi este atribuit de Tradiţie îndemnul pe care l-ar fi adresat celorlalţi îngeri de a nu cădea în aceeaşi ispită în care căzuseră demonii: „Să stăm bine, să stăm cu frică!”

Aceste cuvinte, pot fi auzite în cadrul Sfintei Liturghii în semn de omagiu pentru lucrarea sfântului arhanghel Mihail în lume.

Sfântul arhanghel Gavriil (Gabriel)

Şi în cazul acestui arhanghel, numele este unul foarte semnificativ: „omul lui Dumnezeu” sau „Dumnezeu S-a arătat puternic”. Este reprezentat în iconografie ca un tânăr frumos, îmbrăcat în veșminte albe cu un crin în mână.

Chiar dacă în Sfânta Scriptură nu găsim o referire expresă la faptul că el ar fi arhanghel, în Tradiţia creştină, el este considerat alături de Mihail unul dintre conducătorii oştilor cereşti.

Dacă, în cazul arhanghelului Mihail, vorbim despre o misiune, în principal de luptă, în cazul arhanghelului Gavriil, însărcinările pe care le-a primit de la Dumnezeu îl prezintă ca pe un înger al revelaţiei şi veştilor bune.

Astfel, el este cel care îi tâlcuieşte prorocului Daniel vedeniile referitoare la scurgerea timpului[30] şi la venirea lui Mesia[31].

Buna-Vestire – momentul culminant al misiunii arhanghelului Gavriil de a vesti planul lui Dumnezeu cu privire la soarta întregii creații.

După cum, în Noul Testament, tot Gavriil este cel care îi anunţă arhiereului Zaharia naşterea sfântului Ioan Botezătorul[32]. Însă cea mai mare misiune a acestui arhanghel a fost aceea de a-i vesti Fecioarei Maria naşterea Mântuitorului lumii[33].

Alţi arhangheli

În anumite surse, în afară de Mihail şi Gavril, sunt prezentaţi şi alţi arhangheli (Uriel, Rafael, Raguel, Sariel (Saraqael) şi Remiel)[34], dar aceste cărţi nu sunt considerate de Biserică canonice, adică revelate de Dumnezeu în totalitate[35]. De aceea, astfel de informaţii nu trebuie privite ca unele exacte[36].

Concluzii

După cum se poate vedea, îngerii au fost alături de noi încă înainte de crearea primilor oameni. Dintru începuturi, ei ne-au ocrotit, ne-au îndrumat şi ne-au vestit planul lui Dumnezeu privind întreaga lume, colaborând strâns cu fiecare dintre noi pentru mântuire.

Aşa se explică de ce ei se bucură de o mare cinstire în cadrul Bisericii noastre care:

 1. i-a onorat, clarificând învăţătura despre ei;
 2. le solicită ajutorul în cadrul slujbelor[37] şi în rugăciunile particulare;
 3. le-a dedicat rugăciuni speciale (ex. acatistul îngerului păzitor);
 4. a numit locaşuri de cult în cinstea lor,
 5. i-a zugrăvit în icoane și, nu în ultimul rând,
 6. a stabilit zile de sărbătoare în cinstea lor – 8 noiembrie.

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi: Ectenia cererilor

Tot ceea ce îngerii au făcut, fac și vor face pentru noi ne spune că este important să-i cinstim şi să încercăm să ne apropiem de ei, prin curăția vieților noastre!

Rugăciunile către ei trebuie să ne intre în reflex și, de asemenea, este bine să conștientizăm faptul că, din porunca lui Dumnezeu, ei ne sunt mereu alături.

Prin urmare, în orice situație ne-am afla, este important să știm că avem un sprijin puternic, indiferent de situație [38]. Dacă știm acest lucru, orice necaz ni se va părea mai ușor. Și parcă deja este mai bine, nu-i așa?

Referinţe

[1] De altfel, numele de înger vine din limba greacă αγγελος (anghelos) care înseamnă „vestitor”. De aici, a fost preluat de limba latină – angelus.

[2] Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 30: „Căci la înviere, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer.”

[3] Pr. prof. Dumitru Radu (coord.), Îndrumări misionare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986, p. 158.

[4] Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 10: „Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, că zic vouă: Că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri.”

[5] Daniel, capitolul 10, versetul 13: „Şi îngerul păzitor al Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, dar iată că Mihail, cel dintâi dintre îngerii păzitori, a venit în ajutorul meu şi eu l-am lăsat acolo la îngerul păzitor al regelui Perşilor”.

Daniel, capitolul 12, versetul 1: „Şi în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod care ocroteşte pe fiii poporului tău, şi va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele şi până în vremea de acum.”

[6] Apocalipsa, capitolul 5, versetul 11: „Şi am văzut şi am auzit glas de îngeri mulţi, de jur împrejurul tronului şi al fiinţelor şi al bătrânilor, şi era numărul lor zeci de mii de zeci de mii şi mii de mii.”

[7] Daniel, capitolul 7, versetul 10: „Un râu de foc se vărsa şi ieşea din el; mii de mii Îi slujeau şi miriade de miriade stăteau înaintea Lui! Judecătorul S-a aşezat şi cărţile au fost deschise.”

[8] Pr. prof. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă, ediţia a II-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, p. 201.

[9] Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia cerească, trad. intr. şi note de pr. Dumitru Stăniloae, Editura Paideia, Bucureşti, 1996, pp. 19-20.

[10] Isaia, capitolul 6, versetele 1-7: „În anul morţii regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun înalt şi măreţ şi poalele hainelor Lui umpleau templul. Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau şi strigau unul către altul, zicând: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!” Din pricina acestor strigăte, porţile se zguduiau din ţâţânele lor, iar templul s-a umplut de fum şi am zis: „Vai mie, că sunt pierdut! Sunt om cu buze spurcate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Şi pe Domnul Savaot L-am văzut cu ochii mei!” Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine, având în mâna sa un cărbune, pe care îl luase cu cleştele de pe jertfelnic şi l-a apropiat de gura mea şi a zis: „Iată s-a atins de buzele tale şi va şterge toate păcatele tale, şi fărădelegile tale le va curăţi”.

[11] Ieşirea, capitolul 25, versetele 17-22: „Să faci şi capac la chivot, de aur curat, lung de doi coţi şi jumătate, şi lat de un cot şi jumătate. Apoi să faci doi heruvimi de aur; şi să-i faci ca dintr-o bucată, ca şi cum ar răsări din cele două capete ale capacului; să pui un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului şi heruvimii să-i faci ca şi cum ar ieşi din capac. Heruvimii aceştia să fie cu aripile întinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, iar feţele să şi le aibă unul spre altul; spre capac să fie feţele heruvimilor. Apoi să pui acest capac deasupra la chivot, iar în chivot să pui legea ce îţi voi da. Acolo, între cei doi heruvimi de deasupra chivotului legii, Mă voi descoperi ţie şi îţi voi grăi de toate, câte am a porunci prin tine fiilor lui Israel.

Iezechiel, capitolul 10, versetele 1, 4, 12, 21: „Privind eu atunci, am văzut pe bolta, care era deasupra capetelor heruvimilor, ceva asemănător la înfăţişare cu un tron de rege, ca piatra de safir… Atunci s-a ridicat slava Domnului de pe heruvimi spre pragul templului şi templul s-a umplut de nori, iar curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului… Tot trupul heruvimilor, spatele lor, mâinile lor şi aripile lor erau pline de ochi; asemenea şi roţile, toate cele patru roţi de jur împrejur… Fiecare avea câte patru feţe şi fiecare avea câte patru aripi, iar sub aripi aveau un fel de mâini omeneşti.”

[12] Facerea, capitolul 3, versetul 24: „Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii.”

[13] Epistola sfântului apostol Pavel către coloseni, capitolul 1, versetul 16: „Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El.”

[14] René. Roques, Introduction în Denys L’Aréopagite, „La Hiérarchie céleste”, trad. Maurice de Gandillac, col. Sources Chrétiennes, nr. 58, Éditions du Cerf, Paris, 1958, p. LII.

[15] Epistola sfântului apostol Pavel către efeseni, capitolul 1, versetul 21: „Mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.”

[16] Dionisie Areopagitul, op. cit., p. 26.

[17] Epistola sfântului apostol Pavel către efeseni, capitolul 3, versetul 10: „Pentru ca înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri să se facă cunoscută acum, prin Biserică, începătoriilor şi stăpâniilor, în ceruri…”

[18] Pr. dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995, p. 432.

[19] Epistola sfântului apostol Pavel către coloseni, capitolul 1, versetul 16 şi Epistola sfântului apostol Pavel către efeseni, capitolul 1, versetul 21. (Vezi mai sus.)

[20] Pr. dr. Ioan Mircea, op. cit., p. 495.

[21] Epistola sfântului apostol Pavel către efeseni, capitolul 3, versetul 10. (Vezi mai sus.)

[22] Dionisie Areopagitul, op. cit., p. 28.

[23] Epistola sobornicească a sfântului apostol Iuda, capitolul 1, versetul 9: „Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: «Să te certe pe tine Domnul!».”

Epistola întâi către tesaloniceni a sfântului apostol Pavel, capitolul 4, versetul 16: „Pentru că Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi…”

[24] Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 19: „Şi îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea.”

[25] Apocalipsa, capitolul 12, versetul 7: „Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.”

[26] Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 53: „Sau ţi se pare că nu pot să rog pe Tatăl Meu şi să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?”

Facerea, capitolul 32, versetul 1: „După aceea Iacov s-a dus în calea sa. Şi căutând, el a văzut oştirea lui Dumnezeu tăbărâtă, căci l-au întâmpinat îngerii lui Dumnezeu.”

[27] Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, trad., intr. şi note Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, pp. 54-55.

[28] Epistola sobornicească a sfântului apostol Iuda, capitolul 1, versetul 9. (Vezi mai sus.)

[29] Apocalipsa, capitolul 12, versetul 7. (Vezi mai sus.)

[30] Daniel, capitolul 8, versetele 16-17: „Atunci am auzit un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care striga şi spunea: «Gavriile, tâlcuieşte celui de acolo vedenia!» Şi el a venit unde eram eu şi, când se apropia, m-am înspăimântat şi am căzut cu faţa la pământ. Şi el mi-a grăit: «Ia aminte, fiul omului, căci vedenia este pentru a arăta sfârşitul veacurilor»!”

[31] Daniel, capitolul 9, versetele 21-27: „Şi pe când vorbeam în rugăciunea mea, iată un om, Gavriil, pe care l-am văzut în vedenia mea cea de la început, în zbor grăbit, s-a apropiat de mine pe la vremea jertfei de seară. Şi a venit şi mi-a grăit zicând: „Daniele, chiar acum am sosit ca să-ţi deschid mintea. Când tu ai început să te rogi, poruncă mi-a fost dată şi eu am venit ca să-ţi vestesc, căci tu eşti un om iubit de Dumnezeu. Ia aminte la cuvânt şi înţelege vedenia! Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău şi pentru cetatea ta cea sfântă până ce fărădelegea va trece peste margini şi se va pecetlui păcatul şi se va ispăşi nelegiuirea, până ce dreptatea cea veşnică va veni, vedenia şi proorocia se vor pecetlui şi se va unge Sfântul Sfinţilor. Să ştii şi să înţelegi că de la ieşirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului şi până la Cel-Uns – Cel-Vestit – sunt şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni; şi din nou vor fi zidite pieţele şi zidul din afară, în vremuri de strâmtorare. Iar după cele şaizeci şi două de săptămâni, Cel-Uns va pieri fără să se găsească vreo vină în El, iar poporul unui domn va veni şi va dărâma cetatea şi templul. Şi sfârşitul cetăţii va veni prin potopul mâniei lui Dumnezeu şi până la capăt va fi război – prăpădul cel hotărât. Şi El va încheia un legământ cu mulţi într-o săptămână, iar la mijlocul săptămânii va înceta jertfa şi prinosul şi în templu va fi urâciunea pustiirii, până când pedeapsa nimicirii cea hotărâtă se va vărsa peste locul pustiirii”.”

[32] Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 13-20: „Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. Şi bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea lui, mulţi se vor bucura. Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit. Şi a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi femeia mea înaintată în zilele ei. Şi îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea. Şi iată vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor.”

[33] Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 26-38: „Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.

Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?

Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.

Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.”

[34] R. J. B., Gabriel, Gavril în „Dicţionar biblic”, trad. Liviu Pup şi John Tipei, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1995, p. 474.

[35] Despre arhanghelul Rafael, citim în cartea Tobit, pe care o întâlnim în Biblie, dar care nu este considerată descoperită (revelată) de Dumnezeu. Biserica însă a introdus-o în volumul care cuprinde cărţile Sfintei Scripturi, datorită faptului că ea conţine poveţe înţelepte care pot contribui la progresul moral al celor care o citesc. Tobit, capitolul 12, versetul 15: «Eu sunt Rafael, unul din cei şapte sfinţi îngeri, care ridică rugăciunile sfinţilor şi le înalţă înaintea slavei Celui Sfânt».”

[36] Cartea lui Enoh, în care se găsesc numele acestor arhangheli, la capitolul 19, este considerată de Biserică apocrifă, adică nu a fost scrisă sub insuflarea Duhului Sfânt.

[37] Cerere din Ectenia cererilor care se cântă la majoritatea covârşitoare a slujbelor: „Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor şi trupurilor noastre, de la Domnul să cerem”!

[38] Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 43: „Iar un înger din cer s-a arătat Lui și-L întărea.”

Psychotherapy or the Sacrament of Confession?

0
Milton Erickson - the expert who put psychotherapy on the map!

Even risking to offend the snobs, I’m going to start by saying that psychotherapy, in my opinion, it’s not just a “cool thing”, but a necessity. And I think in the same way about the Church’s Sacrament of Confession. Why?

The Drama of Contemporary Men – we transmit information, but we don’t know how to communicate

In our world of those who like to show off with our latest gadget, and have an infinite number of friends on our Facebook list, often, there is a great loneliness.

We speak, it is true, more than ever, but we also communicate less than ever!

We are informed in real time about the pranks of our Governments, about the latest brake-ups of famous singers, about the real “drama” of the Hollywood stars, about the insecurities of supermodels, we even know the predictions for each astrological sign, but we miss what’s important to us!

Actually, we do not know what our close relatives, our friends or even our children do.

It’s kind of sad if we think about it.

But this is the naked, ugly truth!  It’s our current lifestyle!

And if we are to change it, we realize we have to change our way of thinking, our personality. Unfortunately, this means we are not good enough… even for ourselves!

And, let’s face it, nobody is willing to admit this easily.

Therefore, we postpone the change… Up to a point when we not only know but also feel that we have to make some changes if we are going to look in the mirror and stand our faces!

The alternative is not so pretty! So, we know that if we don’t do something, we’ll begin to experience the lack of purpose. The fact that nothing that pleases us satisfies us anymore, and the fact that, even we are surrounded anytime by a bunch of people, we are lonely.

So, if we do not make the changes we’ve been running off, we’ll get soon to the point of “no return”! And beyond that point, we’ll start to live a drama. Ours…

If we had experienced these existential anguishes in the time when my grandfather was still young, the problem would have been solved with one simple blow in the stomach. Yeah, the people back then didn’t have time for this! They were busy living their lives.

And, believe me, we would have „come back”! Unfortunately, only for a while, because the problems would not have been disappeared, but only denied.

Despite all of these, the things are less complicated than we think. I am an ordinary man, and I don’t have a complicated mindset. This is why I like symmetry.

So, if anyone has a bodily affliction (let’s call it a „hardware” problem) she/he goes to a specialist. Therefore, I suppose if someone experiences a psychological condition (a „software” problem) she/has to go to an expert in that field.

Based on such thinking, a new discipline emerged – psychotherapy.

Science and Sacrament

We all have in mind some images of what’s going on in a psychotherapist’s office. And it is possible that we all are right because there are many forms of approach to mental healing. That is why you will hear about all sorts of psychotherapy: cognitive-behavioral, psychodrama, hypnotherapy, Gestalt etc.

But relax! A good psychotherapist will know how to approach the particularities of each client so that the desired outcome is achieved. Therefore, in the overwhelming majority of cases, healing really takes place. Hurray!

But a new question emerges: what’s the catch the Sacrament of Confession, which, in its turn, seems like a form of psychotherapy, that is practiced by the Church?

Is it still necessary, given the fact that we can address to „open-minded” specialists who study their whole lives this field, rather than go to simple, „closed – minded”, and, sometimes, even illiterate monks?

Although these two approaches may look quite similar, in my opinion, they are different techniques with different but complementary purposes.

As I have said, psychotherapy addresses the psychological problems whereas Confession has as objective the spiritual progress and the salvation of human being. So, the psychotherapy doesn’t interfere with Confession and vice versa.

It must be said that these approaches complement each other in helping people to fulfill their potential and enjoy while doing it.

Honestly, I do not see how the Confession will affect the elimination of a tic, the increase in self-confidence, or the development of communication skills, just to give some simple examples of what can happen at the psychotherapist.

Indeed, problems arise when the spiritual fathers do not really understand the context their spiritual sons and daughters live and give advice that, in some cases, may lead to torment.

I want to mention in this category people who do not want to do anything without „blessing” from their spiritual father or try to live a „monastery life” even though they have a spouse, just because the confessor told them they should „repent”.

Of course, there are also failures of the psychotherapists – cases of people who, after hypnosis, have worsened their condition, deepened their affections, and so on.

So, each of these two approaches depends on the relationship between the client and the specialist or between the penitent and his mentor. Therefore, it is important to choose wisely, the most important criterion being the improvement of one’s condition!

Conclusions

In order to synthesize, it is important to remember that the Confession is a Sacrament of the Church and it communicates the grace of forgiveness for the sins that we regret.

In addition, thanks to the prayers of the confessor for his spiritual children, penitents receive help from God to change their lives.

Also, it should not be forgotten that Confession is for free[1]!

Unlike Confession, in psychotherapy, there is little discussion about repentance, but rather about finding a way of reaching a state of „balance”. This is the objective of the therapeutical process and is defined by the patient and the psychotherapist from the beginning.

As a direct consequence, psychotherapy does not offer forgiveness, but a professional help for the patient to discover and understand herself/himself better. And yes, the client must pay!

I have heard over the years many opinions about the relationship between Confession and psychotherapy, each with its own pros and cons. In my opinion, such a dispute is unnecessary, because the two do not exclude one another but are complementary.

These two people are not your friends (yet!), but your mentors! That is people who can help you make the changes you need for your mentality to be a good one. It won’t happen overnight, but, in accordance with your own rhythm, you will see the results. Change takes time, but it’s worth it!

So, when the need arise, do not hesitate to call the psychotherapist of the spiritual father in accordance with your situation, or (why not?) both of them. The only condition: no exaggeration! (Especially because psychotherapy can be very expensive!)

References

[1] Or, at least, it should be, because it is assumed that the „donation” made by the believers to the priest is a voluntary one. The good news is that, in many cases, that’s how it happens!