Politica de confidențialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezinta una dintre preocupările principale mele, deținătorul și administratorul paginii de internet religias.com, cu sediul in Bacău.

Aceasta pagina are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet religias.com, numita în continuare „Site-ul”.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Colectez datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • de fiecare dată când vizitați Site-ul și anume:
  • acele date fără de care Site-ul nu poate funcționa din motive constructive (de exemplu IP-ul și browserul utilizat).
  • date despre vizita dumneavoastră (de exemplu localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, informațiile pe care le-ați vizualizat sau căutat, informații privind interacțiunea cu paginile, etc). Acestea sunt monitorizate cu ajutorul Google Analytics.
 • când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor cum ar fi nume de utilizator, adresa de email). Dacă veți publica pe Site alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea vor fi colectate sub forma unui comentariu.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Scopurile pentru care prelucrez datele dumneavoastră sunt:

 • asigurarea funcționării corecte a Site-ului
 • îmbunătățirea experienței dumneavoastră oferită pe Site
 • monitorizarea traficului
 • rezolvarea plângerilor și reclamațiilor

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al deținătorului religias.com de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

4. Durata pentru care va prelucrez datele

Ca principiu, eu voi prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Cum spuneam anterior, nu dezvălui datele voastre personale niciunui terț și nici nu va înscriu fără voia voastră la newsletter-uri sau alte comunicări.

Probabil ca singura ocazie cu care aș dezvălui cuiva datele personale ar fi dacă încălcați Termenele și condițiile blogului sau dacă este ceruta de lege.

6. Stocarea și transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectez sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevazute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul site-ului religias.com, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizata se opune prelucrării și nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se afla operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Site-ului sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și sa continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv
  •  dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
  •  dreptul ca aceste date sa fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevazute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra ca are motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, va rog sa ma contactați prin acest formular de contact.

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Citiți și Politica de Cookies si Termenii și condițiile Site-ului. Ultima actualizare: iulie 2018.